Semináře

Neuvěřitelný seminář o prodeji

Účastníci se naučí nejen obchodním technikám, ale také schopnostem rozlišovat i velmi jemné detaily v průběhu obchodních rozhovorů, které často rozhodují o budoucím úspěchu celého jednání. Vybudování jistoty v prodeji, mít nástroje na zvládání námitek, zlepšit efektivitu v uzavírání obchodů. Absolvent semináře dokáže bez velké námahy vybudovat důvěru u zákazníka, úspěšně zvládnout jeho námitky, má schopnost příjemným způsobem jednat a uzavírat obchody a který dokáže po obchodním jednání analyzovat, proč neprodal.

Více informací o semináři

Jak zvýšit prodej?

Úvodní seminář „Jak zvýšit prodej?“ je postaven na myšlence, že prodej není boj. Poodhalíte zde tajemství toho, jak přivést zákazníka k poznání, že váš produkt může být pro něho užitečný i bez násilného přesvědčování a argumentování, popřípadě jak zvládnout jeho námitky, které často i z nejlepšího obchodníka udělají „zápasníka“. Podívejte se na video tip „Jak zvládat námitku CENA„.

Více informací o semináři

Komunikační kurz vyšší školy

Tento kurz je opravdu jen pro odvážné. Jen ten, kdo opravdu došel k názoru, že změnit okolí můžu jen tím, že začnu u sebe, má šanci že tímto kurzem projde. Do tohoto kurzu člověk musí jít naplno a s velikou míry ochoty čelit i velmi nepříjemný osobním situacím, které se modelují. Účelem tohoto velmi tvrdého tréninku je získat schopnost používat cíleně svůj záměr, a za žádných okolností se nenechat zahnat do kouta a vyvést z klidu a nadhledu, když potřebuji zajistit, aby druhý člověk spolupracoval. Jak již název kurzu napovídá, je logickým pokračováním kurzu Jak zlepšit své podnikání pomocí komunikace a prohlubuje a upevňuje návyky správné komunikace tak, že se stanou přirozeností každého jedince. Účastníci kurzu nezřídka zjišťují, že se jim vrátily schopnosti, které již dříve měli a s úspěchem je používali. Je to perla mezi kurzy, které se v rámci Business Success dodávají. Mění trvale pohledy lidí na schopnosti člověka a na jeho pravou podstatu, která je vždy dobrá, pozitivní a konstruktivní.

Více informací o semináři

Dril emocí

Znalost jednotlivých emocí a schopnost je vědomě používat dává lidem novou svobodu v jednání s ostatními. Dává jim schopnost předvídat chování ostatních a jednat s nimi úspěšněji bez ohledu na to, nachází-li se daný člověk právě ve stavu apatie, žalu, strachu, hněvu, podrážděnosti, nudy, radosti anebo nadšení. Se získanými vědomostmi získáte schopnost zvyšovat emoce osob, s kterými komunikujete.

Účastníci tohoto semináře postupně procházejí všechny emoce způsobem, že je hrají a drilují tak dlouho až jsou schopni tyto emoce pohodlně vnímat a vědomě vyjadřovat.

Více informací o semináři